Privacy policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Mervielde van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Mervielde zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 februari 2024.

Rollen van Mervielde

Mervielde is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn bij Mervielde.

Mervielde zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Mervielde

Mervielde is gespecialiseerd in het transport van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeistoffen in tankwagens en tankcontainers. Naast het transport bieden wij ook geïntegreerde diensten aan: tankreiniging, stockage en stockbeheer, orderopvolging,….

Social media – Marketing

Mervielde beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events.

Social media

Mervielde beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIn & Facebook. Beide worden enkel gebruikt voor business2business communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Mervielde wel of niet te volgen via deze social media.

Welke gegevens worden verzameld? [1]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: http://www.mervielde.be/contact kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Mervielde.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Bericht

Waarom verzamelen we uw gegevens? [2]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [3]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [4]

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

Overdracht aan derde partijen [5]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Mervielde.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Mervielde. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking [6]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Mervielde doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [7]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [8]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [9]
 • Recht op wijziging van gegevens [10]
 • Recht op gegevenswissing [11]
 • Recht op dataoverdracht [12]
 • Recht van bezwaar [13]
 • Recht op beperking van de verwerking [14]
 • GDPR – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: privacy@mervielde.be

Contactgegevens [15]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Mervielde. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Mervielde

Monumentstraat 13

9940 Ertvelde

0032 (0)9 341 96 96

privacy@mervielde.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Mervielde gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Mervielde uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel 0032 (0)2 274 48 00 – Fax 0032 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/nl/contact

[1] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[2] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[3] Artikel 6

[4] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[7] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[10] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[14] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[15] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;