30 jaar ISO bij Mervielde: Over pioniers, Windows 3x én kerstkalkoen

18 september 2023

Transport Mervielde is sinds deze zomer 30 jaar ISO gecertifieerd. Dit is een ideaal moment om even terug te blikken met een van onze ISO pioniers Christine Van Hoecke, die er vanaf het begin bij was.

Waarvoor staat ISO eigenlijk?

Het is de afkorting voor de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het is een beheerssysteem van alle activiteiten, processen en kwaliteitsnormen voor bedrijven. De ISO normen zijn dé internationaal geaccepteerde standaard normen voor kwaliteitsmanagement.

Kan je ons vertellen hoe Mervielde in het ISO verhaal gerold is?

ISO is een vraag vanuit de markt. Aangezien wij vooral werken voor chemische bedrijven, vonden wij het uitermate belangrijk te kunnen aantonen dat onze bedrijfsprocessen beheerst zijn. Het ISO-certificaat bewijst immers dat je als onderneming voldoet aan de klanteneisen en-verwachtingen en dat continu verbeteren geborgd is.

Begin jaren ’90 stond het ISO-verhaal nog in zijn kinderschoenen. Maar we konden rekenen op hulp vanuit de sector. Ik volgde in 1992 een cursus bij de toenmalige SAV (het huidige Transport en Logistiek Vlaanderen) om te leren hoe wij ons konden voorbereiden op een kwaliteitsaudit.

Hoe heb je dit dan aangepakt na deze cursus?

Wel, op basis van de informatie uit de cursus ben ik aan de slag gegaan en heb ik de instructies en procedures toegepast op de processen binnen Mervielde, met andere woorden de werkwijze werd onder een grote loep gelegd en op basis van een pre-audit stuurden we dan de zaken bij.

Uiteraard was de onderneming in ’93 nog niet zo groot als nu, maar we hadden toen ook geen aparte kwaliteitsafdeling die instond voor implementatie en opvolging van de procedures. Dus het voorbereidend werk voor certificatie kwam bovenop het standaard werk van de transportactiviteit, nl. CMR’s opmaken, orders van klanten aannemen, contacten met klanten,  facturatie…

Dat klinkt als een huzarenstukje?

Misschien is dit iets overdreven, maar het kwaliteitshandboek en bijhorende chauffeurs-handboek werd op een eerder primitieve manier, nl. in ‘Word’ uitgetypt. Er waren toen minder instrumenten om processen bij te houden en de pc draaide toen op Windows 3x. Je moest dus het nodige geduld opbrengen om daar iets van gedaan te krijgen.

Een van de eerste audits ging door op een nogal speciale datum?

Na weken harde voorbereiding op het einde van het jaar hadden we de audit ingepland begin januari, tot bleek dat de auditor ons ging doorlichten op kerstavond!  De audit ging letterlijk door tussen de kerstkalkoen en kerststronk. Maar we waren met glans geslaagd!

Waren er toen nog vele andere transportbedrijven die hiermee bezig waren?

We behoorden bij de eerste lichting van transportbedrijven in België en daar mogen we toch terecht  trots op zijn. Het was echt pionierswerk toen. Na onze eerste succesvolle audit werden we uitgenodigd door de federatie om de volgende lichting transportbedrijven toe te lichten hoe wij ermee aan de slag zijn gegaan.

Onze firma groeide in deze jaren ook snel. Had dit een impact op het ISO verhaal?

Dat klopt, ons bedrijf groeide steeds meer en ook de kwaliteitsnorm werd doorheen de jaren grondig herzien en geüpdatet. Waar voorheen de nadruk lag op geschreven procedures en registraties, is de focus steeds meer verlegd op procesrisico’s en continue verbetering. In een later stadium kwam er ook het milieu- en  veiligheidsluik bij. Om al deze systemen en procedures te beheersen nam Kristel Verstraeten de fakkel over, zij houdt zich tot op vandaag voltijds bezig met alles wat kwaliteit, veiligheid en milieu aanbelangt. En met succes! Want nu zijn we reeds 30 jaar ISO gecertificeerd.

Worden al deze inspanningen geapprecieerd door onze klanten?

Daar ben ik ten zeerste van overtuigd!  Het feit dat we al jaren blijven samenwerken met grote internationale bedrijven toont aan dat wij toch een uitstekende reputatie blijven hebben in een competitieve sector.

Bedankt, Christine!

 

Mervielde is sinds 1993 ISO gecertifieerd. Het beschikt over het ISO 9001:2015 certificaat voor de transportactiviteiten en over het  ISO 22000:2018 certificaat voor de cleaningactiviteiten. In 2021 werd het certificaat ISO 14001 behaald door te voldoen aan de eisen van een milieumanagementsysteem.

Wat kunnen we voor u doen?

Benieuwd hoe we met onze expertise in het vervoer van vloeistoffen uw logistieke processen kunnen optimaliseren?

Maak een afspraak