20 jaar Charter Duurzaam Ondernemen bij Mervielde

02 februari 2024

Mervielde ontving in 2023 voor de 20ste opeenvolgende keer het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, een unicum in de sector. Tijd voor een gesprek met Kristel Verstraeten, onze SHEQ verantwoordelijke die al jaren haar schouders onder dit project zet.

Wat moet een bedrijf eigenlijk doen om in aanmerking te komen voor het Charter Duurzaam Ondernemen?

Binnen de tijdspanne van een jaar dienen we als bedrijf een aantal acties gelinkt aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te ondernemen. Op het einde van het actiejaar dienen we onze realisaties voor te leggen aan een team van onafhankelijke deskundigen. Na een positieve evaluatie ontvang je dan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen jaarcertificaat.

Op welke acties heeft Mervielde zich dit jaar geconcentreerd?

We hebben ons geconcentreerd op een tiental acties. Het is een werkbare mix geworden van een aantal ‘quick wins’ en een aantal grotere acties. Zo werkten we aan een project om een aantal van onze vrachtwagens op biodiesel te laten rijden. Mervielde nam ook deel aan het project ‘ecodriving’ om het brandstofverbruik te optimaliseren. Ook onze omgeving werd niet uit het oog verloren. We ondersteunden de aanleg van een buurtpark en legden zelf een bloemenweide aan. Intern zijn we eveneens bezig met een traject rond onze bedrijfswaarden. We hebben ook plantsoen en een gezond drankenautomaat voorzien in onze burelen.  

De transportsector heeft voor de buitenwereld niet altijd een groene naam. Hoe is Mervielde erin geslaagd om toch 20 opeenvolgende keer het charter te behalen?

Dat wantrouwen is niet altijd terecht, want de lat ligt wel degelijk hoog. Om in aanmerking te komen, dien je acties te ondernemen die verder gaan dan het wettelijk verplichte. De steun van de directie zorgt ervoor dat we ieder jaar opnieuw kiezen voor realiseerbare acties die een impact hebben op het milieu én waardevol zijn voor ons bedrijf. Dat het evaluatiecomité al 20 jaar op rij dit certificaat uitreikt aan ons, toont dat we als transportbedrijf wel degelijk de lat hoog kunnen leggen.

Bloemenweide Mervielde

Op welke acties ben je het meest trots?

Persoonlijk vind ik het plaatsen van de zonnepanelen op onze daken en op het afdak van de parking een zeer mooie realisatie. Het zorgt er direct voor dat we bijna geen elektriciteit elders dienen af te nemen.

Wat zijn de grote uitdagingen op vlak van duurzaamheid voor Mervielde?

De grootste uitdaging is om onze CO2-uitstoot van onze vloot te verlagen. Dat klinkt logisch, maar het is verre van zelfsprekend. Het omschakelen naar een andere soort energie of een andere verbandingmotor is een grote stap. Maar we gaan de uitdaging niet uit de weg. We doen verschillende onderzoeken naar biodiesel, HVO en LNG. Maar om een echte omslag te kunnen maken, zijn aanvullende maatregelen van de overheid nodig gezien zo’n truck een veel grotere investering met zich meebrengt.

Hoe kunnen we onze klanten meekrijgen in dit verhaal?

De meeste klanten zijn al bewust van het duurzaamheidsverhaal. Wij proberen hen hiermee ook te helpen. Zo bieden wij multimodale oplossingen aan. Zo kunnen combinaties via het spoor en/of waterwegen aanbieden. We bieden ook flexibele beladingsoplossingen aan zodat zoveel mogelijk transport gecombineerd kan worden. Dit zonder het veiligheidsaspect uit het oog te verliezen.

Hoe kunnen onze medewerkers hun steentje bijdragen?

Als alle collega’s de huis, tuin en keuken regels zouden toepassen zal dit een groot effect hebben. Het gaat om goed sorteren, de lichten niet laten branden, toestellen afzetten, het papierverbruik beperken… Met deze kleine acties, kan iedereen een grote impact hebben op onze omgeving.

Sinds 2003 onderschrijft Mervielde jaarlijks het ‘Milieucharter Oost-Vlaanderen’, dat sinds 2015 is opgenomen in het Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. In 2015 behaalden we de 'Lean & Green’ award van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). In 2020 werd het bedrijf benoemd tot SDG Pioneer (Sustainable Development Goals). In 2021 behaalden we het certificaat ISO 14001 door te voldoen aan de eisen van een mileumanagementsysteem.

Wat kunnen we voor u doen?

Benieuwd hoe we met onze expertise in het vervoer van vloeistoffen uw logistieke processen kunnen optimaliseren?

Maak een afspraak