skip to Main Content

Kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid vormen een essentieel onderdeel van het totale ondernemingsbeleid van Transport Mervielde en Transport Van Heesvelde en is conform de normen ISO 9001:2008, SQAS, ISO 22000 en EFTCO-Food.

  • Kwaliteit is belangrijk binnen onze organisatie. ISO 9001: 2008 werd geïmplementeerd en gecertificeerd voor alle afdelingen binnen het bedrijf . De certificatie is zowel voor Transport Mervielde, als voor de klant een bevestiging dat wij dagelijks werken aan kwaliteit alsook garant staan voor een uitstekende service.
  • Tevens voldoen wij aan het ISO 22000 kwaliteitssysteem, voor de reiniging van levensmiddelen in de tankcleaning.
  • Veiligheid van onze werknemers en de omgeving primeert. De veiligheidsdoelstellingen zijn dan ook duidelijk omschreven in de beleidsverklaring. Transport Mervielde levert dagelijks inspanningen die nóg verder gaan dan de wettelijke en opgelegde klanteneisen. De extra veiligheidsmaatregelen die we nemen zijn o.a. dubbel loopbordes op tankwagens, ground operated tankwagens, …
  • Sinds 2005 behaalden wij het SQAS-attest voor Transport, Tankcleaning en Warehouse.
  • Transport Mervielde neemt sinds 2013 deel aan het “Truck veilig charter” en investeert in extra initiatieven in verband met veiligheid op de weg, o.a. Lane guard system, Emergency brake system (EBA), afstelplaats dodehoekspiegel, …
  • Transport Mervielde neemt vrijwillig deel aan de campagne “Veilig op weg“. Dit wordt georganiseerd door TLV i.s.m. een aantal sponsors en bedrijven uit transportsector. We bezoeken lagere scholen en geven een theoretische en praktische opleiding aan kinderen over hoe in het verkeer om te gaan met zware voertuigen.
  • Om aan de milieuwetgeving te voldoen beschikken we o.a. over een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van het afvalwater van de tankcleaning.
  • Omwille van onze bekommernis om het milieu neemt Transport Mervielde sinds 2003 jaarlijks deel aan het “Milieucharter Oost-Vlaanderen” . Deze erkenning toont aan dat wij aan alle wettelijke voorschriften voldoen, maar dat wij ook als bedrijf continu inspanningen leveren die onze werknemers, het milieu en de leefomgeving ten goede komen. Daarnaast stellen we jaarlijks een actieplan op, dat ons als bedrijf gericht helpt evolueren naar nog meer milieuvriendelijkheid.
  • Transport Mervielde neemt ook deel aan de “Lean & Green” award van het Vlaams instituut voor de logistiek. Hiermee verbindt het bedrijf zich ertoe om de energie efficiëntie en de CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een termijn van 5 jaar.
Back To Top
×Close search
Zoeken